Rinkenæs Sogn

Nyt fra menighedsrådet, December 2019

Her ved begyndelsen på det nye kirkeår, vil menighedsrådet benytte lejligheden til at skrive en lille opdatering og julehilsen.

På menighedsrådsmødet den 26-11 var der valg til de faste poster i menighedsrådet. Valget medførte ingen ændringer i fordeling. Posterne er fordelt som følger: Formand: Jette Storm, næstformand: Thomas Magaard, kirkeværge Frede Chr. Ihle, kasserer Helen Jepsen, sekretær Ruth Bierbaum og kontaktperson Thomas Magaard.

Rådet er klar til at tage fat på de mange opgaver der venter og vi glæder os til at møde jer til gudstjenester og til nogle af vores mange arrangementer. Allerførst ser vi frem til arrangementerne i advents- og juletiden.

Det ligger menighedsrådet på sinde, at kirkelivet er åbent for alle og den store deltagelse fra menigheden er en stor glæde og motivation for rådet.

Netop denne store aktivitet gør, at projektet med at bygge sognehus er væsentlig, for også i fremtiden at skabe gode rammer for kirkelivet. I skrivende stund er status, at vi afventer svar fra stiftets konsulenter på de justeringer på projektet, vi har indsendt. Der er altså stadig et stykke vej inden en byggefase kan gå i gang.

Folkekirken har iværksat et udviklingsarbejde om gudstjenestens liturgi. Man kan sige, at liturgi er den måde gudstjenesten forløber på og de ritualer, der er tilknyttet. Biskop for Haderslev Stift, Marianne Christiansen, er en af tovholderne i projektet og menighedsrådet deltager i processen. Alle har mulighed for at give sin menig tilkende om emnet, se mere på https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde

En af de vigtige begivenheder vi vil fokusere på i det nye år, er 100 året for genforeningen. Vi har spændende arrangementer i støbeskeen, mere herom i de kommende SAMSPIL og på hjemmesiden.

Det nye år er også året for menighedsrådsvalg. Der afholdes orienteringsmøde den 12 maj og valgforsamling den 15 september. Nærmere om tidspunkt og sted følger.

Har du interesse for menighedsrådsarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede eller øvrige medlemmer.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle i sognet

På vegne af menighedsrådet

Jette Storm

cookie information