Rinkenæs Sogn

Kirken bygges:

På grunden fandtes en grusgrav, hvorfra sten og sand kunne benyttes. Sognets landmænd, (bortset fra ?fynboerne?, som havde dannet en frimenighed,) kørte kampesten fra deres marker og fra stranden op til byggepladsen, for at de kunne danne et solidt fundament. De forenede Teglværker i Egernsund tilbød at levere ½ million mursten til rabatpris, og også disse sten blev kørt ved frivillig hjælp til byggepladsen.

 

Den 3. april 1930 blev grundstenen lagt. Den første af Biskop Ammundsen fra Haderslev, den næste af Pastor Beyer og den tredje af Menighedsrådets næstformand skipper Jes Asmussen.

 

Murermester Hans Rose fra Rinkenæs stod for byggeriet af kirken. Det var en virkelig stor opgave han havde påtaget sig, men han magtede opgaven, og nutiden kan ved selvsyn se, at alt, fra fundament til hvælvinger, er lavet så solidt, at det kan stå i århundreder. Alle håndværkerne, der deltog i byggeriet, snedkere, malere og mekanikere var fra Rinkenæs. Kun prædikestolen og alterbordet blev lavet af en snedkermester fra Nybøl. Udskæringerne på alterbordet blev dog udfærdiget af en billedhugger ved navn Korsemann fra Dalsgård.

 

Det var arkitektens hensigt, at kirken både i det ydre og indre skulle fremtræde meget ren og enkel. Dog ønskede han, at hvælvingsbuerne indvendig skulle slutte med nogle ansigtsfigurer. Han ønskede ikke disse udført af en kunstner, men overlod det til murermesteren. Onde tunger påstod, at murermesteren i disse ansigter afbildede menighedsrådets medlemmer og andre der var involveret i byggeriet. Fra officiel side blev det påstået, at det var en morsomhed, som ikke havde noget på sig. Ikke desto mindre levede der i 1990erne et par gamle mennesker i Rinkenæs, der påstod, at de kunne sætte navn på en del af ansigterne.

Den 29. juli 1930 var der rejsegilde på tårnet, og den 16. november 1930 kunne sognepræsten i kirkebladet meddele, at kirken i det ydre var næsten færdig. Men 30´ernes økonomiske krise gjorde sig nu for alvor gældende, og det blev tiltagende vanskeligt at indsamle penge.

 

 

Den 19. april 1930 var der i alt indsamlet godt 100 000 Kr., foruden forskellige gaver der var blevet givet. Blandt andet kan nævnes et dåbsfad, indgangsdøren af egetræ, tre lysekroner, alterkalk og bægre og en tegning til altertæppet, der blev syet af en kreds af damer i sognet, som ligeledes syede en alterdug. Skibsreder A.P.Møller havde skænket tre klokker. Den største bærer indskriften ? Af Guds nåde?, den anden ?Til Guds ære?, og den lille klokke med den lyse klang bærer indskriften ?Evig glade vi skal være i vor Herre Jesu navn?. Klokkerne blev støbt i Brønderslev og anbragt på deres plads i tårnet den 8. april 1932.

 

 

Der manglede bl. a. endnu midler til udsmykning af prædikestolen, himmel over denne og orgel, men trods dette stod kirken nu klar til indvielse med sine ca. 350 siddepladser.

 

cookie information