Konfirmation

Konfirmationen i Korskirken er flyttet til lørdag d. 22. august kl. 10.00

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste Pinsedag

31. maj, …

31. maj 11:00
12:00
31. maj 11:00 -
12:00

Gudstjeneste 2. Pinsedag

1. juni, 2. pinsedag            Korskirken kl. …

1. jun 11:00
12:00
1. jun 11:00 -
12:00

Gudstjeneste

7. juni, Trinitatis      …

7. jun 09:30
10:30
7. jun 09:30 -
10:30

Gudstjeneste

14. juni, 1.s.e. …

14. jun 19:30
20:30
14. jun 19:30 -
20:30

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen.

17. jun 17:00
19:00
17. jun 17:00 -
19:00

Friluftsgudstjeneste i Gartnerslugten

21. juni, 2.s.e. trin.          …

21. jun 11:00
12:00
21. jun 11:00 -
12:00

Gudstjeneste

28. juni, 3.s.e. trin.        …

28. jun 11:00
12:00
28. jun 11:00 -
12:00

Gudstjeneste

5. juli, 4.s.e. …

5. jul 09:30
10:30
5. jul 09:30 -
10:30

Gudstjeneste

12. juli, 5.s.e. …

12. jul 11:00
12:00
12. jul 11:00 -
12:00

Gudstjeneste

19. juli, 6.s.e. …

19. jul 09:30
10:30
19. jul 09:30 -
10:30

Her ved begyndelsen på det nye kirkeår, vil menighedsrådet benytte lejligheden til at skrive en lille opdatering.

Gudstjeneste søndag den 24.maj

Søndag den 24. maj er vi klar til at åbne kirken igen efter coronalukningen.

Det ser vi frem til og glæder os meget.

Vi skal selvfølgelig indrette os, så vi følger kirkeministeriets og sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og det indebærer bl.a. at der skal være 2 meter imellem os, når vi synger.

Ved opmåling af Korskirken og bænkene har vi konstateret, at under de omstændigheder kan vi udover kirkens personale være 45 syngende mennesker i kirkerummet.

 

På glædelig gensyn.

Mange hilsner

menighedsrådet.

 

Hvis man har symptomer på Covid 19 gælder de samme regler, som alle andre steder, at man bliver hjemme.

Derudover gælder sundhedsstyrelsens regler for adfærd og hygiejne.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/SST_Corona_A4_print-V2.ashx?la=da&hash=8FF9E998D9C156DCEA3FB4813408321D1304C4C6

 

Når vi alle følger disse forholdsregler, kan vi være sammen på en forsvarlig måde i det fællesskab, som har så stor værdi.

 

Midsommergudstjeneste, sang og musik under åben himmel

Søndag d. 21. juni kl. 11.00

Vi fejrer friluftsgudstjeneste i Gartnerslugten som optakt til alle sommerens glæder.

Orienteringsmøde om valgt til menighedsrådet

Menighedsrådet afholder orienteringsmøde tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.00. 

På mødet vil vi orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og redegøre for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.

Derudover er der orientering om menighedsrådsvalg 2020.

 

 

Konfirmandindskrivning og konfirmationsforberedelse 2020 - 2021

D. 30. april 2021 kl. 10.00 er der konfirmation i Rinkenæs Korskirke

For at blive konfirmeret skal man have fulgt konfirmationsforberedelsen,som bl.a. foregår i Rinkenæs Korskirke, i konfirmandstuen og ude i det fri :-)

For jer, der skal konfirmeres her i Rinkenæs, er der konfirmandindskrivning søndag d. 23. august kl. 11.00 i Korskirken.

Opdatering vedrørende sognehus-projektet

Som bekendt har menighedsrådet i lang tid arbejdet med at igangsætte byggeriet af et sognehus ved Korskirken.

Det indledende projektmateriale (skitseprojekt) har været behandlet af de kirkelige myndigheder, og der er nu givet grønt lys for, at der må udarbejdes et detailprojekt. Derfor har menighedsrådet i sidste måned bedt vores arkitekt fra Jørgen Overbys Tegnestue om at påbegynde udarbejdelse af selve projektet. Det er i dette materiale, at alle detaljer beskrives, bl.a. valg af farver, materiale, inventar m.m. Grundideen til husets udformning og placering, som fremvist på sognemøde, vil dog blive fastholdt. Samtidig skal der ansøges om byggetilladelse i kommunen.

Således er processen kommet et skridt videre, men der venter stadig endelig godkendelse af detailprojektet. Tidsperspektivet kan menighedsrådet desværre ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Der vil her på vores hjemmeside og i SAMSPIL komme opdateringer.

cookie information